Klempířství, klempířské prvky

Klempířskými prvky rozumíme žlaby, svody, úžlabí, lemování komínů, zdí a nadezdívek, parapety vikýřů apod. Výměny těchto prvků znamenají mnohdy částečné rozebrání střechy proto je vhodné, aby životnost klempířských prvků korespondovala s životností střešní krytiny.

Nejčastěji používané materiály a jejich vlastnosti

  • Hliník, vysoká životnost, okapové systémy PREFA z barevného hliníku v jakékoliv požadované barvě. Hliník nerezne a je naprosto bezúdržbový. PREFA poskytuje na své výrobky záruku 40 let.
  • Měd, vysoká životnost, není nutná údržba, vyšší pořizovací cena.
  • Titanzinkový plech, vysoká životnost, není nutná údržba, nižší pořizovací cena.
  • Pozinkovaný plech, nižší životnost (koroduje), nutnost ošetřování nátěrem, nízká pořizovací cena.